Privacy verklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zwemschool Christien te Epe, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08210416, inzake de website kvk.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Zwemschool Christien, door middel van het klantensysteem van zwemschool Christien en de verwerkingen via onze website www.zwemschoolchristien.nl , alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Zwemschool Christien volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Zwemschool Christien zelf.

Zwemschool Christien respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Zwemschool Christien te Epe. U dient zich ervan bewust te zijn dat Zwemschool Christien niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Wij raden u aan, als u via onze website websites van derden opent, telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten Zwemschool Christien, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Zwemschool Christien en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Zwemschool Christien worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Uw adres gegevens en eventueel e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Zwemschool Christien.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Zwemschool Christien.

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Via telefoon nummer 0578-691057 / 0654702602

Bewaartermijn
Zwemschool Christien bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van de Zwemschool Christien.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast in november 2023